17 Φεβρουαρίου, 2016

ΟΙ ΡΗΤΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα τελευταία χρόνια, η ενσωμάτωση των ρητρών του μάλλον ευνοουμένου πελάτη, οι οποίες συναντώνται διεθνώς ως ”most– favoured customer clauses” (άλλως, Most– Favoured Nation clauses […]
6 Απριλίου, 2020

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΔΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Από τις σχετικές με την αναγκαστική απαλλοτρίωση για την εφαρμογή σχεδίων πόλεων διατάξεις προκύπτει, ότι συνυπόχρεοι για την καταβολή της αποζημιώσεως του ακινήτου, που αφαιρείται για […]