5 Σεπτεμβρίου, 2016

ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΜΙΣΘΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ύψος ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και βοηθημάτων – Ακατάσχετο τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικός καταθετικός λογαριασμός, τραπεζικός λογαριασμός μισθοδοσίας Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά […]