28 Ιανουαρίου, 2016

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (GPS) ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 165/2014 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παρακολούθηση και εποπτεία εργαζομένων στον χώρο εργασίας – Παράνομη η χρήση […]