Θεόφιλος Ζάχος

ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ-ΜΈΛΟΣ
theofilos-zahos

Γεννήθηκε στην Λαμία το έτος 1976. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (LLM in International Commercial Law, University of Kent at Canterbury, U.K.). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2003 και εξωτερικός συνεργάτης της τράπεζας Eurobank από το έτος 2008. Είναι ιδρυτικό μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας «Α. Τζαβέλλας και Συνεργάτες».

Χειρίζεται νομικές υποθέσεις και παρέχει υπηρεσίες νομικής υποστήριξης, με ειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο (αυτοκινητικές διαφορές, εμπράγματο δίκαιο, μισθώσεις, οικογενειακό δίκαιο, κληρονομικό δίκαιο), στον νομικό έλεγχο και στις μεταβιβάσεις ακινήτων, στο Δίκαιο Απαλλοτριώσεων (προσκύρωση, ρυμοτομία, καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης – αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης), στο Εμπορικό Δίκαιο (επιταγές, συναλλαγματικές, εμπορικά σήματα, εταιρίες, εμπορικές συμβάσεις). Είναι άριστος γνώστης της αγγλικής γλώσσας.