Κωνσταντίνα Τζαβέλλα

ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ-ΣΥΝΕΡΓΆΤΗΣ
konstantina-tzavellas

Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Εμπορικό Δίκαιο (LLM Commercial Law) στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ (Ηνωμένο Βασίλειο, Ουαλία). Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο Αστικό, Εμπορικό και Φορολογικό Δίκαιο, στο Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην Πολιτική Δικονομία.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2009, οπότε ξεκίνησε την συνεργασία της με την δικηγορική εταιρεία «Α. Τζαβέλλας και Συνεργάτες». Ασχολείται, κυρίως, με ζητήματα Εμπορικού και Αστικού Δικαίου και, ειδικότερα, ζητήματα Εταιρειών, Αξιογράφων, Συμβάσεων, Εμπραγμάτου-Κτηματολογίου, Κληρονομικού, Αναγκαστικής Εκτέλεσης απόφασεων ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.