Όλγα Αγγελοπούλου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το γραφείο μας συνεργάζεται στο πεδίο του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης με το εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο της κ. Όλγας Αγγελοπούλου.

Η Όλγα Αγγελοπούλου είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1997 και Μεσολαβήτρια στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας από το 2011.

Σπουδές

Έχει σπουδάσει στην Νομική Σχολή της Αθήνας (πτυχίο 1995) και στο Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilian του Μονάχου, όπου ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της (L.LM.) στο Κοινωνικό Δίκαιο. Είναι διδάκτωρ του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας (Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών) με τίτλο διδακτορικής διατριβής: «Η υποχρεωτικότητα ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της κοινωνικής ασφάλισης» (Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003).

Αντικείμενα εργασίας

Βασικά αντικείμενα ενασχόλησής είναι το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης και το Εργατικό Δίκαιο. Έχει σημαντική συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία στα πεδία αυτά, συμπεριλαμβανομένων και των τομέων του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου κοινωνικής ασφάλειας, ενώ από το 2012 είναι νομική σύμβουλος με έμμισθη εντολή στο Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα.

Εργασιακή και διδακτική εμπειρία

Έχει διατελέσει Επιστημονική Συνεργάτης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος από τον Μάρτιο 2006 έως τον Ιούλιο 2010. Υπήρξε επισκέπτρια ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Max-Planck για το Αλλοδαπό και Διεθνές Κοινωνικό Δίκαιο το έτος 1998. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ερευνητικές ομάδες για τα θέματα της κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει στην Επιστημονική Επιτροπή για τον Κοινωνικό Διάλογο το 1997 και έχει εργαστεί για την κωδικοποίηση της ασφαλιστικής και διοικητικής νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα έτη 2005 και 2006.

Έχει εργαστεί ως Ειδική Επιστήμων στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει ακόμα διδακτική εμπειρία στο Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς.

Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών, όπως η Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως, της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Ασφάλειας, της οποίας διετέλεσε Γενική Γραμματέας, και ιδρυτικό μέλος της Association for Social Security Comparison, που συνιστά Ομάδα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλειας.

Έχει εκτενή αρθρογραφία σε θέματα δικαίου κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και ομιλίες και εισηγήσεις σε διάφορα συνέδρια για την κοινωνική ασφάλιση.

Μιλάει και γράφει Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά (πολύ καλά) και Γαλλικά (καλά).